logo
}
Financiën

EBITDA-verhoging van 9% voor EG Group in Q1 2024 en strategische vooruitgang in belangrijke regio's

EBITDA-verhoging van 9% voor EG Group in Q1 2024 en strategische vooruitgang in belangrijke regio's

Zuber Issa CBE en Mohsin Issa CBE, medeoprichters en co-CEO van EG Group, gaven het volgende commentaar:

 “EG Group heeft in het eerste kwartaal van het jaar een goed resultaat en verdere strategische vooruitgang geboekt. De onderliggende EBITDA van de Group steeg dat kwartaal met 9% en de VS en Europa leverden uitstekende prestaties. We beginnen de vruchten te plukken van de onlangs geïmplementeerde groei-initiatieven ter versterking van onze kernactiviteiten.

“Onze strategie voor de VS biedt een blauwdruk voor de wereldwijde initiatieven van de Group gericht op een autonome verbetering van de prestaties. De Group boekte gedurende het kwartaal ook verdere vooruitgang met haar schuldafbouwprogramma, hetgeen na de afsluiting van de periode nog eens werd ondersteund door de afronding van de verkoop van 216 KFC franchiserestaurants aan Yum! Brands' KFC-divisie en door overeenstemming over de verkoop van de resterende Britse retail shops van de Group. We blijven ons inzetten voor de verdere verlaging van onze schuldpositie, zodat we een duurzame kapitaalstructuur voor de lange termijn kunnen creëren.

 "We zijn blij dat we overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van onze resterende Britse retail shops op tankstations. Terwijl we toewerken naar de afronding, blijven we onveranderd gefocust op onze belangrijkste groeimogelijkheden en hebben we er alle vertrouwen in dat EG Group goed gepositioneerd is om in de toekomst verder succes te boeken.

 “We hebben de afgelopen 20 jaar samen met veel plezier de EG Group opgebouwd. We kijken er allebei naar uit als medebestuurders en aandeelhouders van EG Group nauw te blijven samenwerken.

 “We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Russell Colaco onze nieuwe Global Chief Financial Officer wordt. Hij brengt aanzienlijke internationale CFO-ervaring mee, waaronder in de VS, onze grootste markt. We willen Michael Bradley bedanken voor zijn bijdrage, waaronder zijn sleutelrol in onze succesvolle herfinanciering en in de verkoop van het grootste deel van onze Britse activiteiten aan Asda.”

 “De sterke vooruitgang gedurende het kwartaal laat zien dat we vertrouwen hebben in het groeipotentieel en de strategische richting van ons bedrijf. Dit is bereikt dankzij de aanzienlijke inspanningen van collega's in al onze markten, waarmee de basis is gelegd voor verder succes.”

Sterke financiële prestaties

De Group realiseerde een brutowinstgroei van 5% en 9% in onderliggende EBITDA tot $178 miljoen in Q1 2024, onder meer dankzij sterke prestaties op andere gebieden dan brandstof - met een goede vooruitgang in brutomarge voor zowel de divisies Grocery en Merchandise als Foodservice.

De brutomarge van Grocery & Merchandise steeg met 1,7% en de brutowinst steeg met 7,3%, grotendeels dankzij initiatieven op het gebied van koffie en drankautomaten in de Verenigde Staten en een aanhoudende focus op productmix en prijsstelling. De totale omzet van Grocery & Merchandise steeg met 1,2%, als gevolg van goede prestaties in Europa, met groei van nieuwe vestigingen in de hele regio.

Foodservice bleef het goed doen in het kwartaal, met een doorgaande, jaarlijkse brutowinststijging van 10%, dit dankzij omzetgroei en verbeterde marges. De brutomarge steeg met 3%, doordat de Group zich bleef richten op prijsstelling in lijn met de stijgende onderliggende productkosten.

Ondanks de in sommige markten uitdagende omstandigheden voor Fuel (brandstof), waren de totale volumes in grote lijnen vergelijkbaar met Q1 2023.

Over de hele Group genomen daalden de opbrengsten in het eerste kwartaal met 2,7% tot $5,89 miljard, voornamelijk als gevolg van desinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Update strategie en leiderschap

De Group heeft vandaag aangekondigd dat zij overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van haar resterende Britse retailactiviteiten op tankstations en een aantal zelfstandige foodservice-locaties aan medeoprichter Zuber Issa voor een hoofdsom van £ 228 miljoen. EG Group gaat de opbrengst van de verkoop gebruiken om schulden af te lossen en zo haar balans verder te versterken.

Na afronding van de transactie treedt Zuber terug als Co-CEO van EG Group en blijft Mohsin Issa als enige CEO het bedrijf leiden. Zuber behoudt zijn bestaande aandelenbelang in het bedrijf en blijft als niet-uitvoerend bestuurder deel uitmaken van de raad van bestuur. Ook de belangen van TDR Capital en Mohsin in EG Group blijven ongewijzigd.

EG Group kondigt vandaag ook de benoeming aan van Russell Colaco als Group Chief Financial Officer. Russell is de opvolger van Michael Bradley, die terugtreedt en zich gaat richten op andere kansen en mogelijkheden. Michael gaat nauw samenwerken met Russell aan een soepele en ordelijke overgang en overdracht.

De benoeming van Russell weerspiegelt de voortdurende ontwikkeling van EG Group en de relatieve omvang en het belang van de activiteiten in de VS. Russel brengt aanzienlijke, internationale ervaring als CFO mee, ook in de Verenigde Staten.

Meest recentelijk was hij CFO bij Foster Farms LLC, een voedingsmiddelenbedrijf met een omzet van $3,0 miljard, waar hij verantwoordelijk was voor alle financiële functies. Hij was een strategisch partner voor de CEO en het bredere managementteam - met een solide bijdrage aan verhoging van de winstgevendheid. Op het gebied van foodservice en kruidenierswaren deed Russell twee jaar ervaring op als Corporate Development Officer bij Campbell Soup, voorafgegaan door vier jaar bij JBS, wereldwijd marktleider in de productie van voedingsmiddelen op basis van eiwitten, waar hij Chief Financial Officer van JBS Foods International was.

Hij heeft ook aanzienlijke ervaring met fusies en overnames na negen jaar bij Morgan Stanley, waar hij financiële en strategische adviesdiensten verleende aan klanten in de consumenten- en retailsector.

Verdere vooruitgang strategie afbouw schuldpositie

Naast de aangekondigde transactie met Zuber heeft de Groep op 29 april 2024 de verkoop afgerond van haar 216 KFC franchiserestaurants in het Verenigd Koninkrijk en Ierland aan Yum! Brands' KFC Division, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de overbruggingsfaciliteit voor EG Group terug te betalen.

Gesteund door een sterke kasconversie in het eerste kwartaal, richt het management zich op initiatieven op het gebied van werkkapitaal ter ondersteuning van de liquiditeit van de Group. Te denken valt hierbij aan voorraden, inkopen en betaaltermijnen voor leveranciers.

Deze transacties volgen op de aanzienlijke vooruitgang die EG boekt in haar strategie gericht op afbouw van de schuldpositie van 2023, waarbij de hefboom na de transacties nu 4,9x bedraagt. Het management blijft zich inzetten voor verdere schuldafbouw om op de korte tot middellange termijn een hefboomeffect van 4,5x te bereiken.

Goede strategische vooruitgang in de VS en Europa

Geografisch gezien boekten de belangrijkste regio's van de Group in de VS en Europa beide sterke vooruitgang op het gebied van strategische doelstellingen.

Met 1.565 vestigingen boekten de Verenigde Staten verder vooruitgang ten opzichte van de strategie gericht op autonome prestatieverbetering. In de VS zijn de groei-initiatieven onder leiding van John Carey, CEO en President van EG America, gericht op vier belangrijke gebieden: ons productaanbod, brandstof, klantenbetrokkenheid en operationele efficiëntie. De Group heeft in het afgelopen kwartaal opmerkelijk succes geboekt met haar initiatieven op het gebied van koffie en drankautomaten, die hebben bijgedragen aan de groei van de inkomsten uit kruidenierswaren en merchandise.

Andere initiatieven van de VS zijn verhoging van brandstofvolumes door te investeren in groeisegmenten, zoals diesel en B2B, en een focus op een premiumaanbod; een grotere betrokkenheid bij het actieve klantenbestand van EG door middel van klantentrouw en beloning - en tegelijkertijd samen te werken met leveranciers; en een voortdurende focus op kostenbesparende maatregelen.

Deze winstgroei-initiatieven droegen bij aan een EBITDA-groei in de VS van 6,8% in het eerste kwartaal, verder ondersteund door de groei van de Amerikaanse brandstofvolumes, die hoger lag dan de marktcijfers.

In het eerste kwartaal nam de onderliggende EBITDA in Europa met 15,9% toe. Hier is de Group actief op 3.576 vestigingen, waaronder in Duitsland, Frankrijk, Italië, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit was te danken aan een sterke prestatie in Duitsland, waar de brandstofcijfers in het eerste kwartaal aanzienlijk verbeterden, geholpen door nieuwe contractvoorwaarden.

Daarnaast liet Europa een goede prestatie zien in Grocery & Merchandise, als gevolg van een voortdurende focus op productmix, prijsoptimalisatie en de groei van nieuwe vestigingen in de hele regio.

Aanhoudende focus op strategie alternatieve brandstoffen

Als onderdeel van het bredere onderzoek naar alternatieve brandstoffen blijft EG Group vooruitgang boeken met haar EV-strategie. Het evpoint-netwerk blijft groeien, met een stijging van het totaal aantal verkochte kW's en de bezettingsgraad over de hele breedte, kwartaal na kwartaal.