logo
}

Beleid voor Filmen en Fotografie

Beleid voor Filmen en Fotografie

Verzoeken om locaties van EG Group te gebruiken voor film- of fotografiedoeleinden moeten worden goedgekeurd voordat met film- of fotografieactiviteiten wordt begonnen.

Elk verzoek zal van geval tot geval worden bekeken en strikte beleidslijnen en procedures moeten worden gevolgd. Hoewel we ernaar streven om zoveel mogelijk verzoeken in te willigen, is de veiligheid van onze medewerkers en klanten van het grootste belang, evenals een goede werking van onze bedrijfsvoering.

Als u een verzoek wilt indienen, moet u akkoord gaan met ons film- en fotografiebeleid en ons onderstaande aanvraagformulier voor filmen en fotografie invullen, ondertekenen en indienen.

Aanvraagformulier voor fotografie en filmen

Aanvraagformulier voor fotografie en filmen

Er moet een samenvatting van het script worden verstrekt voordat de eventuele goedkeuringen worden verleend. Indiening van dit formulier betekent acceptatie van de algemene voorwaarden die in het beleid voor Filmen en Fotografie worden beschreven.

Voorwaarden

Voorwaarden

Euro Garages Limited, een dochteronderneming van EG Group Limited, beoordeelt alle verzoeken voor filmen en fotograferen per afzonderlijk geval.

De volgende regels en voorschriften moeten worden nageleefd:

  1. Alle aanvragen moeten minimaal 14 werkdagen voor de gewenste startdatum van de opnames worden ingediend.
  2. Gezondheid en veiligheid en een goede werking van de bedrijfsvoering hebben prioriteit. Het filmen of fotograferen mag de gezondheids- en veiligheidsnormen niet in gevaar brengen.
  3. Alle film- en fotografiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met zo min mogelijk overlast voor klanten.
  4. Alle instructies of verzoeken van een vertegenwoordiger van Euro Garages Limited moeten worden opgevolgd.
  5. De primaire contactpersoon van uw bedrijf is verantwoordelijk voor de hele ploeg en hun bewegingen op de locaties van Euro Garages Limited.
  6. Onze klanten zijn onze prioriteit. Als ze worden gefilmd of gefotografeerd, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze klanten toestemming geven en een vrijgaveformulier ondertekenen. Een kopie van de ondertekende toestemming / het vrijgaveformulier moet worden overhandigd aan de vertegenwoordiger van Euro Garages Limited voordat het filmen of fotograferen begint.
  7. Voor het filmen op onze locaties worden kosten in rekening gebracht die per afzonderlijk geval worden berekend.
  8. U moet een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben en een kopie van de polis e-mailen voordat toestemming wordt verleend.

Indiening van dit beleid betekent acceptatie van de bovenstaande algemene voorwaarden.  Voor aanvang van een activiteit wordt een aparte standaardovereenkomst aangegaan