logo

Gender salaris-verklaring

Gender salaris-verklaring

De salariskloof tussen mannen en vrouwen is een maatstaf voor het verschil in het gemiddelde loon van mannen en vrouwen (alle basislonen worden omgerekend naar uurloon). Dit is iets anders dan een vergelijking van gelijke beloning, waarbij twee groepen mensen die hetzelfde, soortgelijk of gelijkwaardig werk verrichten, rechtstreeks worden vergeleken.