logo

Standpunten inzake ESG-beleid

Standpunten inzake ESG-beleid

Onze ESG (Environmental, Social & Governance)-beleidsverklaringen geven onze koers aan met betrekking tot een reeks milieu-, sociale en bestuurskwesties.

Milieu: Wij streven ernaar onze impact op het milieu tot een minimum te beperken, in overeenstemming met de verwachtingen van onze collega's, klanten en andere belanghebbenden. In onze beleidsstandpunten worden onze doelen en doelstellingen op milieugebied uiteengezet, waaronder klimaatverandering, afval, water, biodiversiteit en duurzame inkoop.

Sociaal: Wij streven ernaar om retailshops van wereldklasse te leveren en tegelijkertijd het leven van anderen te verbeteren en een positieve impact op de samenleving te hebben. Onze Policy Position Statements beschrijven onze doelen en doelstellingen op sociaal gebied, waaronder mensen, gemeenschap, mensenrechten en moderne slavernij.

Bestuur: In ons jaarverslag wordt onze focus op de laatste pijler, bestuur, uiteengezet. Wij zetten ons in voor de hoogste normen van bedrijfsethiek en zijn van plan een Gedragscode te ontwikkelen, waarin de ethische normen zijn opgenomen die wij van al onze collega's en iedereen die met ons samenwerkt verwachten.