logo

Liefdadigheidspartnerschappen

Liefdadigheidspartnerschappen

Wij hechten veel waarde aan de gemeenschappen in de tien landen waar wij actief zijn. Ook het afgelopen jaar hebben wij samen met onze collega’s geprobeerd een positieve invloed uit te oefenen op de gemeenschappen, met als opmerkelijk succes onze steun aan een aantal liefdadigheidsorganisaties en -initiatieven.

Wij werken samen met verschillende lokale en nationale liefdadigheidsinstellingen om een reeks initiatieven te steunen die onze visie om het onderwijs, de kinderen en jongeren en de gezondheid en het welzijn te verbeteren, kunnen waarmaken.