logo
}

MILIEU

MILIEU

We zijn vastbesloten een milieubewuste groep te zijn en streven ernaar een positieve impact op het milieu te hebben.

We zien nauwlettend toe op het elektriciteit- en waterverbruik, de twee grootste energieverbruikers op onze locaties. Bovendien letten we op het volume en de verwijdering van afvalstoffen, die wij tot een minimum trachten te beperken.

Ook zijn er strenge controle- en toezichtprocedures om milieu-incidenten te voorkomen.

We blijven werken aan de verwezenlijking van onze visie om als duurzaam bedrijf te opereren. Hiervoor ondernemen wij een reeks milieu-initiatieven om duurzame bedrijfspraktijken te helpen bevorderen en verankeren, waaronder energiebesparing, werken met alternatieve brandstoffen, afvalbeheer en terugdringen van emissies.

Koolstofarme mobiliteit

Koolstofarme mobiliteit

Wij beseffen dat de wereld evolueert, met een steeds grotere nadruk op duurzaamheid en koolstofarme brandstof. Met dat in gedachten blijven wij onze mogelijkheden onderzoeken om producten en diensten op te schalen die een koolstofarmere mobiliteit mogelijk maken, bijvoorbeeld: We hebben 250 oplaadpunten voor elektrische voertuigen op 98 locaties, en we breiden ons aanbod uit met onze eigen EV Point-laders.

Wij hebben 30 miljoen pond geïnvesteerd in Hydrogen Vehicle Systems (HVS), een bedrijf dat waterstof-elektrische voertuigen voor de commerciële markt ontwerpt en ontwikkelt. De investering wordt ingezet voor de ontwikkeling van een waterstofbusje en -vrachtwagen. HVS wil als eerste baanbrekende, emissievrije bedrijfsvoertuigen op waterstof op de Britse en Europese markt brengen. Voertuigen die worden gevoed door waterstofcellen produceren geen koolstofuitstoot via hun uitlaat.

Meer dan 50 van onze laadstations in Nederland, en verschillende in België, bieden klanten nu Neste MY Renewable Diesel aan. Wij distribueren het ook aan grote zakelijke klanten. Het is een  dieselvervanger gemaakt van gebruikt frituurvet - met een garantie tot 90% lagere koolstofuitstoot in vergelijking met standaard diesel. EG Group beheert de complete supply chain van Neste MY Renewable Diesel. Het product wordt geleverd aan ons depot en wordt vervolgens gedistribueerd.

EV POINT

EV POINT

EV POINT

EV POINT

In 2021 lanceerden we "EV Point", onze eigen oplossing voor ultrasnel laden van elektrische voertuigen. Onze vlaggenschiplocatie, met zes ultrasnelle laders, geopend in augustus 2022 op onze Frontier Park-site in Blackburn. We plannen meer dan 20 proeflocaties in het Verenigd Koninkrijk tegen eind 2022, en hebben meer van 2023 tot 2026 vestigingen in heel Europa gepland. Met twee tot zes oplaadpunten per locatie kunnen dankzij de nieuwste load-balancing-technologie meerdere klanten tegelijkertijd gebruik maken van één punt.

Onze huidige softwareleverancier, ChargePoint, is de back-office operator voor onze EV-laders waarmee klanten EG-locaties kunnen vinden en voor gebruik kunnen betalen via de ChargePoint-app of ter plaatse met een tik van een betaalkaart. Als onderdeel van de proeven houden we bij hoeveel kilowatt klanten gebruiken om hun auto op te laden, en gebruiken we door de industrie aanvaarde gemiddelden om dat te vertalen in bespaarde koolstofemissies. Bovendien worden alle oplaadpunten gevoed door 100% REGO-gecertificeerde hernieuwbare energie.

Afvalbeheer

Afvalbeheer

EG Group is in 2018 een samenwerking aangegaan met "Too Good To Go" om het probleem van voedseloverschotten en voedselverspilling aan te pakken. Via de app Too Good To Go kunnen klanten "magische zakken" met overtollig voedsel van restaurants, detailhandelaars en zelfs producenten reserveren om te voorkomen dat het verloren gaat. Wereldwijd wordt meer dan een derde van al het geproduceerde voedsel verspild. Voedselverspilling is verantwoordelijk voor maar liefst 8% van de broeikasgasemissies.